MEM考研网天大2022年MEM第三批进入提前批面试名单!


天津大学管理与经济学部2022年MEM项目进入第三批提前批面试考生名单

天津大学管理与经济学部2022年MEM项目进入第三批提前批面试考生名单

通知:1、请于10月8日和9日实名(姓名+出生日期)加入面试QQ群977681375;2、MEM项目不再在提面系统进行后续点击操作。

交费编号

姓名

身份证号后四位

mem20223001

安毓川

5018

mem20223002

白崟睿

1526

mem20223003

包向军

2519

mem20223004

别晓芳

156X

mem20223005

陈高潮

4610

mem20223006

陈光明

4837

mem20223007

陈君立

0152

mem20223008

陈婉莹

2829

mem20223009

陈锡江

0338

mem20223010

程章铿

0217

mem20223011

邓敏学

0093

mem20223012

董佳

7218

mem20223013

董梓茜

0320

mem20223014

樊立龙

2116

mem20223015

范少华

3715

mem20223016

房精哲

5958

mem20223017

封铮

3012

mem20223018

冯庭耀

1214

mem20223019

扶小军

6416

mem20223020

付文朝

6511

mem20223021

高智博

451X

mem20223022

郭乾坤

1017

mem20223023

郭新飞

1812

mem20223024

韩定

4555

mem20223025

韩泽

3117

mem20223026

贺俊英

2226

mem20223027

侯敬宁

8711

mem20223028

胡雨婷

1540

mem20223029

胡云

1015

mem20223030

黄崇发

831X

mem20223031

黄杰

061X

mem20223032

黄克起

5597

mem20223033

黄智敏

001X

mem20223034

姬兴达

1218

mem20223035

贾冰洁

3469

mem20223036

贾建峰

7533

mem20223037

贾新

2467

mem20223038

姜潇

8011

mem20223039

蒋昶涵

0027

mem20223040

蒋韦锋

2819

mem20223041

焦可明

4919

mem20223042

孔亚男

0023

mem20223043

李汉团

061X

mem20223044

李佳容

0929

mem20223045

李康

1031

mem20223046

李炜

4211

mem20223047

李晓光

1011

mem20223048

李忆兵

3048

mem20223049

李源

1415

mem20223050

李子奕

1012

mem20223051

林森

5711

mem20223052

刘广

0015

mem20223053

刘佳

0014

mem20223054

刘文超

5418

mem20223055

刘杨

0730

mem20223056

刘宇红

1324

mem20223057

刘正枭

2112

mem20223058

刘祖泽

1413

mem20223059

罗积红

0640

mem20223060

罗天娣

4020

mem20223061

罗永江

5076

mem20223062

吕洪亮

0713

mem20223063

麻朝阳

0314

mem20223064

马韶璞

1361

mem20223065

孟媛

2022

mem20223066

彭科特

8815

mem20223067

蒲亚晨

0520

mem20223068

朴琳

002X

mem20223069

綦景远

0055

mem20223070

钱悦维

0346

mem20223071

秦昊阳

5478

mem20223072

秦小雷

7017

mem20223073

沈杰

7631

mem20223074

石建平

5473

mem20223075

史军强

0414

mem20223076

舒文琪

0811

mem20223077

宋燕飞

3317

mem20223078

苏波

1213

mem20223079

孙彪

4114

mem20223080

孙明远

1837

mem20223081

唐贺

0039

mem20223082

田佩东

0317

mem20223083

汪海周

6951

mem20223084

汪昆

3439

mem20223085

王建明

1375

mem20223086

王金廷

3531

mem20223087

王九龙

6419

mem20223088

王陆宇

7819

mem20223089

王文敬

1512

mem20223090

王延成

5777

mem20223091

王艳超

0010

mem20223092

王阳美惠

2025

mem20223093

王一帆

1224

mem20223094

王泽

0018

mem20223095

文欣

3025

mem20223096

吴佳锋

0932

mem20223097

吴炜

1512

mem20223098

武鸿杰

085X

mem20223099

夏鹏

5170

mem20223100

谢鹏

0453

mem20223101

谢志杰

0033

mem20223102

辛刚宇

3615

mem20223103

徐燕苗

4522

mem20223104

许湘

0020

mem20223105

严敏睿

0039

mem20223106

杨和瑞

0274

mem20223107

杨宏圣

2117

mem20223108

杨嘉欣

003X

mem20223109

杨丽丽

2127

mem20223110

杨柳

0020

mem20223111

杨涛

7657

mem20223112

杨晓钧

9175

mem20223113

杨兆阳

4512

mem20223114

叶爽

3019

mem20223115

于灏

3916

mem20223116

于克雄

2913

mem20223117

于舒洋

0430

mem20223118

余清龙

0017

mem20223119

俞金成

6011

mem20223120

袁锐

0025

mem20223121

袁玉玲

0322

mem20223122

詹志轩

2010

mem20223123

张冲

2854

mem20223124

张繁斌

2312

mem20223125

张皓

1219

mem20223126

张家博

3519

mem20223127

张剑玲

2026

mem20223128

张健

354X

mem20223129

张宁

0034

mem20223130

张鹏程

2516

mem20223131

张文正

2534

mem20223132

张晓宇

1223

mem20223133

张一凡

0034

mem20223134

张艺山

1020

mem20223135

赵俊茗

601X

mem20223136

赵玉婷

1523

mem20223137

郑彬

0016

mem20223138

周辰龙

0319

mem20223139

周浩晨

0416

mem20223140

周旭

5272

mem20223141

朱建胜

0031

mem20223142

朱伟鑫

0655

mem20223143

庄伟国

021X

mem20223144

左新伟

6356

MEM网】天大2022年MEM第三批进入提前批面试名单!


天津大学管理与经济学部2022年MEM项目进入第三批提前批面试考生名单

天津大学管理与经济学部2022年MEM项目进入第三批提前批面试考生名单

通知:1、请于10月8日和9日实名(姓名+出生日期)加入面试QQ群977681375;2、MEM项目不再在提面系统进行后续点击操作。

交费编号

姓名

身份证号后四位

mem20223001

安毓川

5018

mem20223002

白崟睿

1526

mem20223003

包向军

2519

mem20223004

别晓芳

156X

mem20223005

陈高潮

4610

mem20223006

陈光明

4837

mem20223007

陈君立

0152

mem20223008

陈婉莹

2829

mem20223009

陈锡江

0338

mem20223010

程章铿

0217

mem20223011

邓敏学

0093

mem20223012

董佳

7218

mem20223013

董梓茜

0320

mem20223014

樊立龙

2116

mem20223015

范少华

3715

mem20223016

房精哲

5958

mem20223017

封铮

3012

mem20223018

冯庭耀

1214

mem20223019

扶小军

6416

mem20223020

付文朝

6511

mem20223021

高智博

451X

mem20223022

郭乾坤

1017

mem20223023

郭新飞

1812

mem20223024

韩定

4555

mem20223025

韩泽

3117

mem20223026

贺俊英

2226

mem20223027

侯敬宁

8711

mem20223028

胡雨婷

1540

mem20223029

胡云

1015

mem20223030

黄崇发

831X

mem20223031

黄杰

061X

mem20223032

黄克起

5597

mem20223033

黄智敏

001X

mem20223034

姬兴达

1218

mem20223035

贾冰洁

3469

mem20223036

贾建峰

7533

mem20223037

贾新

2467

mem20223038

姜潇

8011

mem20223039

蒋昶涵

0027

mem20223040

蒋韦锋

2819

mem20223041

焦可明

4919

mem20223042

孔亚男

0023

mem20223043

李汉团

061X

mem20223044

李佳容

0929

mem20223045

李康

1031

mem20223046

李炜

4211

mem20223047

李晓光

1011

mem20223048

李忆兵

3048

mem20223049

李源

1415

mem20223050

李子奕

1012

mem20223051

林森

5711

mem20223052

刘广

0015

mem20223053

刘佳

0014

mem20223054

刘文超

5418

mem20223055

刘杨

0730

mem20223056

刘宇红

1324

mem20223057

刘正枭

2112

mem20223058

刘祖泽

1413

mem20223059

罗积红

0640

mem20223060

罗天娣

4020

mem20223061

罗永江

5076

mem20223062

吕洪亮

0713

mem20223063

麻朝阳

0314

mem20223064

马韶璞

1361

mem20223065

孟媛

2022

mem20223066

彭科特

8815

mem20223067

蒲亚晨

0520

mem20223068

朴琳

002X

mem20223069

綦景远

0055

mem20223070

钱悦维

0346

mem20223071

秦昊阳

5478

mem20223072

秦小雷

7017

mem20223073

沈杰

7631

mem20223074

石建平

5473

mem20223075

史军强

0414

mem20223076

舒文琪

0811

mem20223077

宋燕飞

3317

mem20223078

苏波

1213

mem20223079

孙彪

4114

mem20223080

孙明远

1837

mem20223081

唐贺

0039

mem20223082

田佩东

0317

mem20223083

汪海周

6951

mem20223084

汪昆

3439

mem20223085

王建明

1375

mem20223086

王金廷

3531

mem20223087

王九龙

6419

mem20223088

王陆宇

7819

mem20223089

王文敬

1512

mem20223090

王延成

5777

mem20223091

王艳超

0010

mem20223092

王阳美惠

2025

mem20223093

王一帆

1224

mem20223094

王泽

0018

mem20223095

文欣

3025

mem20223096

吴佳锋

0932

mem20223097

吴炜

1512

mem20223098

武鸿杰

085X

mem20223099

夏鹏

5170

mem20223100

谢鹏

0453

mem20223101

谢志杰

0033

mem20223102

辛刚宇

3615

mem20223103

徐燕苗

4522

mem20223104

许湘

0020

mem20223105

严敏睿

0039

mem20223106

杨和瑞

0274

mem20223107

杨宏圣

2117

mem20223108

杨嘉欣

003X

mem20223109

杨丽丽

2127

mem20223110

杨柳

0020

mem20223111

杨涛

7657

mem20223112

杨晓钧

9175

mem20223113

杨兆阳

4512

mem20223114

叶爽

3019

mem20223115

于灏

3916

mem20223116

于克雄

2913

mem20223117

于舒洋

0430

mem20223118

余清龙

0017

mem20223119

俞金成

6011

mem20223120

袁锐

0025

mem20223121

袁玉玲

0322

mem20223122

詹志轩

2010

mem20223123

张冲

2854

mem20223124

张繁斌

2312

mem20223125

张皓

1219

mem20223126

张家博

3519

mem20223127

张剑玲

2026

mem20223128

张健

354X

mem20223129

张宁

0034

mem20223130

张鹏程

2516

mem20223131

张文正

2534

mem20223132

张晓宇

1223

mem20223133

张一凡

0034

mem20223134

张艺山

1020

mem20223135

赵俊茗

601X

mem20223136

赵玉婷

1523

mem20223137

郑彬

0016

mem20223138

周辰龙

0319

mem20223139

周浩晨

0416

mem20223140

周旭

5272

mem20223141

朱建胜

0031

mem20223142

朱伟鑫

0655

mem20223143

庄伟国

021X

mem20223144

左新伟

6356

MEM考研网】清华大学2022MEM所有批次面试结果公布!


根据清华大学工程管理硕士招生办法,现对2022级提前面试部分获得“条件录取”和“条件录取递补”资格的考生名单公布如下(延期至10月12日面试的第3批次申请者不在此名单中,这部分申请者面试结果之后补充发布)。

100100100100

MEM考研网】东华大学2022MEM提前面试第五批火热申请!


东华大学2022MEM提前面试第五批火热申请!

东华大学 MEM 第一批 2021年5月11日 2021年5月15日 5个工作日内公布面试结果
第二批 2021年6月22日 2021年6月26日
第三批 点击院校查看 2021年7月17日
第四批 2021年8月24日 2021年8月28日
第五批 2021年9月7日 点击院校查看
第六批 2021年9月21日 2021年9月25日
第七批 2021年10月5日 2021年10月10日
第八批 2021年10月26日 点击院校查看

MEM考研网】天津大学2022MEM提前面试申请第三批抓紧了!


提前批面试申请时间表

提前批面试申请系统开放时间

网址:mem.tju.edu.cn

2021 年 8 月 19 日 12:00-2021 年 8 月

31 日 24:00(视申请情况,提前面试申请系统可能会提前关闭)

进入提前批面试名单公布方式

天津大学 MEM 项目不再进入提面系统进行 后 续 点 击 操 作 , 请 考 生 关 注mem.tju.edu.cn 通知通告栏目。

提前批面试时间

预计 9 月中旬(具体时间另行通知)

提前批面试方式

提前批面试形式为个人面试,面试时间 20 分钟。

通过提前批面试的考生如有下列情况之一,将不被天津大学 MEM 项目录取:

1. 在任何时间,发现考生递交的申请资料及相关证明材料有不属实的情况;

2. 2022 年全国统考成绩未达到国家 A 类分数线;

3. 时事政治成绩不合格;

4. 资格审查未通过。

MEM考研网】西北工业大学2022MEM第三批截止9月14日!


西北工业(管理学院)MEM 批次 报名截止 面试名单公布 面试时间 面试结果公布
第一批 7月20日 7月23日 2021/7/30-8月1日 2021/8/6
第二批 8月17日 8月20日 2021/8/27-8月29日 2021/9/3
第三批 9月14日 9月17日 2021/9/24-9月26日 2021/9/30
第四批 10月7日 10月11日 2021/10/16-10月17日 2021/10/22

大家都在搜